Staverhult

Staverhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 39