Stavsätra

Stavsätra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 27