Tokaryd

Tokaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28