Tokaryd

Tokaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28