Stavhult

Stavhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 3