Björkön

Björkön förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11