Blekinge

Blekinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6