Gällestorp

Gällestorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74