Stockhult

Stockhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3