Löckna

Löckna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6