Löckna

Löckna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 116