Röshult

Röshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 121
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 3