Röshult

Röshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 4