Torarp

Torarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 167
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 209
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 7
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 1