Torarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 5