Tjurkö

Tjurkö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 211
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1