Torseryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3