Torseryd

Torseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 160
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4