Vret

Vret förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 2