Ånäs

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2