Ånäs

Ånäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6