Ånäs

Ånäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19