Åsen

Åsen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 166
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 1