Abboraslätt

Abboraslätt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55