Abboraslätt

Abboraslätt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27