Abboraslätt

Abboraslätt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55