Barshult

Barshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79