Barshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67