Bergagården

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24