Bergagården

Bergagården förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213