Bergagården

Bergagården förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213