Boastad

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 14