Boastad

Boastad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 195
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 198
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 45
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 1