Brokabygd

Brokabygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 23