Trinshult

Trinshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 31
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3