Trinshult

Trinshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45