Trinshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45