Bökeveka

Bökeveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68