Bökeveka

Bökeveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68