Bökeveka

Bökeveka förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 5