Fotabol

Fotabol förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 18