Fotabol

Fotabol förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9