Fothult

Fothult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 189
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 136