Fothult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26