Fothult

Fothult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26