Håresköp

Håresköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28