Tumhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46