Kalv

Kalv förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103