Klöxhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1