Klöxhult

Klöxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 1