Kolborshult

Kolborshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12