Kärrnäs

Kärrnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25