Kärrnäs

Kärrnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25