Käxnäs

Käxnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20