Linderås

Linderås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4