Långaskog

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4