Långaskog

Långaskog förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 197
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 8