Nybygden

Nybygden förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38