Nybygden

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38