Nybygden

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3