Ormakulla

Ormakulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68