Ormakulla

Ormakulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20