Ormakulla

Ormakulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68