Osnaköp

Osnaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 227
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6