Osnaköp

Osnaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28