Ruke

Ruke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 65