Ruke

Ruke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2