Vedåsa

Vedåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1