Vedåsa

Vedåsa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1