Sjöabro

Sjöabro förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145