Skärshult

Skärshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15