Skövlehyltan

Skövlehyltan förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 204
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 98