Stenshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 2