Stenshult

Stenshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 2