Agunnaryd

Agunnaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20