Svinaberga

Svinaberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28