Svinaberga

Svinaberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2