Yxnäs

Yxnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6