Yxnäs

Yxnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6