Yxnäs

Yxnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6