Yxnäs

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6