Assareköp

Assareköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14