Borsna

Borsna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29