Buxabygd

Buxabygd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35