Donhalla

Donhalla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 119