Donhalla

Donhalla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10